Picabo.cz, a.s.

Picabo Newsletter System

Představili jsme nový unikátní produkt Picabo Newsletter System.

Více informací

Nový WebAdmin

Vydali jsme novou verzi redakčního systému WebAdmin.

Více informací

Systém webStorage

Vydali jsme systém webStorage pro ukládání fotek a firemních materiálů.

Více informací

Maďarské stránky Fiat.hu

Více informací

Pizzeria Kmotra

Více informací

Lázně Letiny

Více informací

O nás

WebTop100 2008

Sedmé místo v oborovém žebříčku Auto moto za projekt www.fiat.cz

Zlatý středník 2004

Třetí místo v kategorii Nejlepší firemní multimediální prezentace za CD Fiat Gamma

Zlatý středník 2004

Cerifikát profesionální úrovně za multimediální CD Fiat Panda 4x4 Více informací
Firma Picabo mi zajišťuje celkový servis s mým PC včetně jeho zakoupení, namontování a ochrany před různými viry již řadu let. Dále mi zajišťuje správu mých webových stránek Velká Amazonie, o.p.s., včetně řešení jejich vzhledu a co nejlepšího propojování různých součástí našeho Menu. Velmi často mi aktuálně doplňuje stránky o nové materiály. Celá firma Picabo mi vychází velice vstříc. Její zaměstnanci mi flexibilně a rychle provádějí úpravy materiálů pro jejich umístění včetně scanování s profesionalitou, s kterou jsem jednoduše velmi spokojen. Jsou-li nějaké problémy, tak se řeší rychle a nehledají se výmluvy proč něco nejde, takže bych Picabo neměnil. V neposlední řadě bych rád zdůraznil příjemné, přátelské a vstřícné jednání všech jejich zaměstnanců včetně vedení, což pochopitelně z celé spolupráce činí věc na výsost příjemnou.

Mnislav Zelený-Atapana
předseda správní rady
Velká Amazonie, o.p.s. Více informací

Kořeny společnosti Picabo

sahají do roku 1995, kdy vznikla společnost František Pozník-Picabo. Jako mnoho jiných začínajících IT společností se v té době začala zabývat prodejem a dodávkami hardwaru, ale na rozdíl od nich se od počátku specializovala na dodávky a správu speciálních systémů. Jednalo se zejména o zajišťování hardwaru pro speciální aplikace, anebo stavbu multiprocesorových systémů pro televizní a grafická studia.

V roce 1998

společnost fúzuje se společností Unitour s.r.o. za vzniku společnosti Unitour Picabo s.r.o. Těžištěm činnosti jsou nadále správa informačních systémů a speciální aplikace, zejména však se zaměřením na cestovní ruch. Společnost tvoří administrativní systémy pro cestovní kanceláře, vyvíjí svůj vlastní modulový a univerzálně použitelný softwarový produkt.
V tomto období se také společnost zaměřuje více na počítačové sítě a tak proniká na pole komplexních řešení kromě cestovního ruchu i v jiných oborech. Rok 1998 je pro společnost také důležitým mezníkem pro počátky budování velmi silné technické základny pro poskytování kvalitnějších služeb svým klientům, jako např. zřízení vlastních webhostingových a mailhostingových serverů, atd.

Počátkem roku 2001

se společnost profiluje do současné podoby. Oddělením politiky poskytování komplexních řešení v oblasti informačních technologií a oblasti cestovního ruchu vznikají dvě samostatné společnosti, IT větev dostává zkrácený název Picabo s.r.o. Od tohoto mezníku se společnost úzce zaměřuje výhradně na IT problematiku. Vznikají dva expertní pracovní týmy, jeden se zaměřením na výstavbu a správu počítačových sítí, druhý tým vývojových pracovníků, programátorů a marketérů se úzce zaměřuje na internetové a intranetové technologie, multimedia a internetový marketing. Společnost vyvíjí další ze svých stěžejních softwarových produktů: systém pro správu webových prezentací nazvaný WebAdmin, intranetovou platformu B2B portálu výměny obchodních informací mezi obchodními partnery, internetový systém incidenčního řízení ve formě helpdesku a zakládá platformu pro tvorbu multimediálních produktových a obchodních prezentací.

V roce 2004

získává společnost Picabo s.r.o. za své produkty prestižní ocenění profesionální úrovně Zlatý středník a zároveň získává třetí místo za nejlepší multimediální firemní prezentaci roku realizovanou pro společnost Fiat ČR spol.s r.o. pod jménem Gamma.

V roce 2005

v důsledku expanze na slovenský trh společnost Picabo s.r.o. zakládá v první polovině roku 2005 svou dceřinnou společnost Picabo SR s.r.o. na Slovensku.

V dalších letech až dodnes

pokračuje společnost v nastaveném směru. Kromě toho, že se technologicky opírá o svou vlastní hardwarovou divizi, uzavírá mnohá silná partnerství jak se svými zákazníky, tak i se strategickými technologickými partnery.
Koncem roku 2008 mění společnost svou právní subjektivitu na Picabo.cz, a.s.